2015-06-07

FC Davis12FC Shawmut
Scott Bielski Tom Drisdell
Clyde Bango